LO hjelper YS og Parat

Publisert: 11.04.13

– innholdet kan være utdatert

Ryanair er saksøkt for usaklig oppsigelse og saken vil avklare spørsmålet om hvilken domstol som skal behandle saken og hvilket lovvalg som gjelder.

Før spørsmålet om usaklig oppsigelse kan avgjøres, må domstolene ta stilling til to sentrale spørsmål som om nødvendig må avgjøres av Høyesterett:

  • Om saken skal føres for norsk eller irsk domstol
  • Om det er norske eller irske lover som skal følges.
Viktig avklaring for norske arbeidsplasser

LO og YS/Parat er enige om at svaret domstolene gir på disse spørsmålene får avgjørende innvirkning på norske arbeidsplasser og konkurransesituasjonen i norsk og internasjonal luftfart.

Verdsetter LOs hjelp

Vegard Einan, nestleder i Parat, setter stor pris på støtten fra LO og Handel og Kontor i denne saken. 

Viktige avklaringer

Begge arbeidstakerorganisasjonene påpeker at det er viktig at fagbevegelsen samler seg om slike sentrale spørsmål om framtida til  norsk luftfart.

– Det er viktig å få avklart om norske lover og regler gjelder for alle som vil drive forretningsvirksomhet i Norge. En endelig avklaring av disse spørsmålene vil også kunne bidra til felles forståelse og håndtering av luftfartsspørsmål og arbeidstakeres rettigheter i andre europeiske land, sier Vegard Einan.

Må stoppe Ryanairs praksis

LOs førstesekretær Trine Lise Sundnes, sier det er svært uvanlig at LO tiltrer som partshjelp i saker for tingretten.

– Ryanair har satt sosial dumping i system og saken er av stor samfunnsmessig betydning. Det er viktig for alle arbeidstakere at denne måten å drive på blir stoppet, sier Sundnes.

EL & IT-boikott i 2010

EL & IT Forbundet vedtok allerede i 2010 å boikotte selskapet for reiser i forbundets regi. Forbundsstyret i EL & IT Forbundet oppfordret sine medlemmer til å avstå fra å bruke Ryanair og heller finner andre alternativer for reise.

Utviklingen i selskapet har ikke gjort det mindre aktuelt å vurdere om man skal støtte et selskap ved å kjøpe reise skal støtte Ryanairs praksis.

Bakgrunnen

Bakgrunnen for boikotten var også den gang elendige arbeidsforhold:

  • Ryanair-sjef Michael O’Leary vil ikke ha fagforeninger i sin bedrift.
  • De ansatte i Ryanair får lønn etter hvor mye de flyr og hvor mye de selger om bord.
  • Blir en flyavgang innstilt, uteblir lønna.
  • Sykepenger gis kun til ansatte som har fravær pga alvorlig sykdom, ikke kun forkjølelse og feber.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.