LO hjelper YS og Parat

- innholdet kan være utdatert

Ryanair er saksøkt for usaklig oppsigelse og saken vil avklare spørsmålet om hvilken domstol som skal behandle saken og hvilket lovvalg som gjelder.
Før spørsmålet om usaklig oppsigelse kan avgjøres, må domstolene ta stilling til to sentrale spørsmål som om nødvendig må avgjøres av Høyesterett:Viktig avklaring for norske arbeidsplasser


LO og YS/Parat er enige om at svaret domstolene gir på disse spørsmålene får avgjørende innvirkning på norske arbeidsplasser og konkurransesituasjonen i norsk og internasjonal luftfart.

Verdsetter LOs hjelp


Vegard Einan, nestleder i Parat, setter stor pris på støtten fra LO og Handel og Kontor i denne saken. 

Viktige avklaringer


Begge arbeidstakerorganisasjonene påpeker at det er viktig at fagbevegelsen samler seg om slike sentrale spørsmål om framtida til  norsk luftfart.
– Det er viktig å få avklart om norske lover og regler gjelder for alle som vil drive forretningsvirksomhet i Norge. En endelig avklaring av disse spørsmålene vil også kunne bidra til felles forståelse og håndtering av luftfartsspørsmål og arbeidstakeres rettigheter i andre europeiske land, sier Vegard Einan.

Må stoppe Ryanairs praksis


LOs førstesekretær Trine Lise Sundnes, sier det er svært uvanlig at LO tiltrer som partshjelp i saker for tingretten.

– Ryanair har satt sosial dumping i system og saken er av stor samfunnsmessig betydning. Det er viktig for alle arbeidstakere at denne måten å drive på blir stoppet, sier Sundnes.
EL & IT-boikott i 2010
EL & IT Forbundet vedtok allerede i 2010 å boikotte selskapet for reiser i forbundets regi. Forbundsstyret i EL & IT Forbundet oppfordret sine medlemmer til å avstå fra å bruke Ryanair og heller finner andre alternativer for reise.
Utviklingen i selskapet har ikke gjort det mindre aktuelt å vurdere om man skal støtte et selskap ved å kjøpe reise skal støtte Ryanairs praksis.

Bakgrunnen


Bakgrunnen for boikotten var også den gang elendige arbeidsforhold: