LO fornøyd med løsningen om eksport-finansiering

Publisert: 18.11.11

– innholdet kan være utdatert

LO og berørte forbund har ved flere anledninger tatt opp eksportfinansieringssituasjonen med regjeringen og Arbeiderpartiet.

– Det er viktig at vi har fått en løsning som sikrer eksportindustrien konkurransedyktige vilkår, mener Stensrud, og er opptatt av at ordningen er robust, trygg og forutsigbar.

– Det har stor betydning for arbeidsplasser i hele Norge. Vi har en stor eksport av utstyr og skip, som er helt avhengig av at det finnes tilgjengelig kapital til prosjektene. Leverandørindustrien står for vår største eksport etter olje og gass, påpeker hun.

Innlån fra statskassa

Det statlige organet vil stå for eksportfinansieringstilbudet i Norge med innlån fra statskassen. Ordningen vil kunne tilby kundene både offentlig støttede lån og lån til markedsrente.

– Statlig støttede eksportkreditter spiller en svært sentral rolle i finansieringen av norsk kapitalvareeksport, spesielt i tider med uro i finansmarkedene og få alternative finansieringskilder, sier Stensrud.

Overgangsordning

LO peker også på at det er viktig at regjeringen har opprettet en overgangsordning som sikrer eksportfinansieringen til den statlige ordningen er på plass.

– Det er bra at denne ordningen er på plass fra i dag, slik at allerede inngåtte kontrakter kan sikres, sier Stensrud.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.