LO-ansatte i streik tirsdag?

Publisert: 04.11.10

– innholdet kan være utdatert

29. september endte forhandlingene i brudd mellom HK og AAF i oppgjøret om revisjon av Landsoverenskomsten. Meklingen er berammet til mandag 8. november. Partene har frist til midnatt med å komme til enighet, ellers vil en konflikt på området være et faktum fra arbeidstidens begynnelse tirsdag 9. november.

Samtlige medlemmer i HK som arbeider i foretak som er medlem i AAF og omfattet av Landsoverenskomsten, blir tatt ut i en konflikt fra første dag. HK må administrere en eventuell streik og tas derfor ikke ut. Det er bestemt av bransjerådet som består av representanter fra hele AAF-området. Foretak som ikke er medlemmer i AAF er altså ikke tatt ut i første omgang.

Streik på forbundskontoret?

Dersom de HK-ansatte i arbeiderbevegelsen havner i streik berøres også forbundskontoret i EL & IT Forbundet. Uten en meklingsløsning går samtlige merkantilt ansatte ut i streik.

Streikegrunnlag

Ifølge forhandlingsleder i HK, Karin Solum, handler ikke konflikten om økonomi, men om arrogante arbeidsgivere.

Arbeidsgiverne innfridde nesten HKs økonomiske krav, men alle andre krav ble avvist. HK krevde blant annet innføring av nemndsbehandling hvis de lokale partene ikke blir enige om innplassering i lønnssystemet. Det fikk HK ikke gjennomslag for. Kravet om at arbeidsgiverne ikke lenger skal bestemme lønna til spesialstillinger ble heller ikke innfridd, ifølge Solum.

HKs krav om en time i uka til trening i arbeidstida ble også avvist. Samme skjebne fikk kravet om to lønnstrinn til dem som har ansvaret for lærlingene.

Følg med på HK sin hjemmeside for ytterligere informasjon om meklingen.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.