Livsfarlig opprydding

Publisert: 12.01.12

– innholdet kan være utdatert

Det vil gå flere måneder før all vindfelt skog og nedblåste eiendommer er ryddet etter ekstremværet og undersøkelser etter ras er gjennomført. Oppryddingen vil omfatte mange yrkesgrupper, ikke bare skogbrukere, men også boligeiere, gartnere og e-verksarbeidere.

Etter nyttårsorkanen i 1992 mistet seks personer livet da de drev med opprydding i skog og hager.

-Det kan være livsfarlig å jobbe med nedblåste trær og rydding ved eiendommer og langs kraftlinjer. Vindfelte trær som står i spenn kan ta uante veier når de blir kappet med motorsaga. Dette er ikke arbeid for ukyndige, og det er helt nødvendig å ta forholdsregler og bruke verneutstyr, sier Ingrid Finboe Svendsen.

Arbeidstidsbestemmelsene kan settes til side ved force majeure, ekstraordinære hendelser som flom og storm. Dette gjelder i den første akutte fasen av beredskapsarbeidet, for å avverge fare for skade på liv eller eiendom. Arbeidstakerne må få igjen den tapte hviletiden i etterkant. Når den mest kritiske fasen er over gjelder arbeidstidsbestemmelsene som normalt, med rom for å søke om utvidet bruk av overtid i en avgrenset periode.

-Sikkerheten til de som skal utføre rednings- og oppryddingsarbeidet må likevel til enhver tid ivaretas, sier Ingrid Finboe Svendsen.

Les mer på arbeidstilsynet.no.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.