Likevel dagpenger til visse grensearbeidere

Publisert: 21.12.11

– innholdet kan være utdatert

Endringene kommer etter krav fra Arbeidsdepartementet.

Det gjelder særlig dem som er i fast turnus og som reiser hjem i friperiodene. Unntaket gjelder fra 1.  november og berørte kan henvende seg til NAV for å få vurdert vedtaket på nytt.

Definisjon ekte grensearbeider

Ekte grensearbeidere bor i et ett land og jobber i et annet og reiser hjem minst en gang pr uke.

Definisjon uekte grensearbeider

Uekte grensearbeidere bor i ett land og jobber i et annet. De reiser ikke hjem minst en gang hver uke som de ekte grensearbeiderne gjør.

Turnus godkjent som unntak

Uekte grensearbeidere som skal unntas er turnusarbeidere som jobber turnus/rotasjon, for eksempel med 3 uker på og 3 uker av. Det er ikke avgjørende hvilken turnus de jobber, men at de jobber i en regelmessig og tilbakevendende turnus og reiser hjem i friperiodene.

En uekte grensearbeider som blir delvis ledig eller permittert vil fortsatt ha en konkret tilknytning til Norge i og med at arbeidsforholdet består, men de har sin bolig i et annet land. Dette gjelder særlig de som er i fast turnus og som reiser hjem i friperiodene. Det er derfor urimelig å kreve at de oppholder seg i Norge i friperiodene, eller i ledighetsperiodene. Departementet har derfor vurdert det slik at denne gruppen av uekte grensearbeidere som jobber i regelmessig turnusordning skal likestilles med ekte grensearbeiderne og få samme unntak fra kravet om opphold i Norge, jf folketrygdlovens § 4-2.

Kan velge status

Helt ledige uekte grensearbeidere (som ikke er permittert) kan velge om de vil søke arbeid og dagpenger i enten arbeids- eller oppholdslandet. Denne gruppen må fortsette å oppholde seg i Norge hvis de skal motta dagpenger her i landet, jf folketrygdlovens § 4-2.

Relevante artikler

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.
Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.