Likestilling for likelønn

Publisert: 26.11.10

– innholdet kan være utdatert

LO-sekretariatet vedtok 29. september i fjor åtte punkter for en offensiv likelønnsstrategi. Flere av punktene er allerede helt eller delvis fulgt opp av regjeringen, herunder likestilling av turnus og skiftarbeid og forsterket innsats mot sosial dumping og useriøse arbeidsgivere, med kvinner som særlig målgruppe.

Sentral lønnsdanning

Ved vårens tariffoppgjør tok man også i bruk økte rammer for oppgjøret i statlig sektor. Forbedret treffsikkerhet gjennom sentralisert lønnsdannelse også i kommunesektoren og privat sektor kan sikre kvinners lønnsutvikling også i disse sektorene.

Tredeling av foreldrepermisjon

LO er glad for at regjeringen vektlegger foreldrepermisjonens betydning for likelønnsspørsmålet. Den tar nå et nytt, stort skritt i retning av en tredeling av foreldrepermisjonen, ved at mor og far/medforelder får en egen kvote på 12 uker hver.

Det betyr at LOs krav om 52 ukers samlet permisjon fordelt med en tredel på mor, en tredel på far/medmor og en tredel til fordeling er innen rekkevidde. LO ser fram til en ytterligere økning av permisjonene til 14 uker for henholdsvis mor og far/medforelder, i tråd med Soria Moria II-erklæringen, ved kommende statsbudsjetter.

EL & IT Forbundet støtter LO i støtten til regjeringens stortingsmelding.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.