Likebehandlingsprinsippet – konferanseprogram

Publisert: 09.01.13

– innholdet kan være utdatert

Rammeprogram:

Kl 10:00: Åpning v/forhandlingsleder Jan Olav Andersen

Kl 10:15: Statssekretær Norvald Moe fra Arbeidsdepartementet
•    Regjeringens arbeid mot sosial dumping
•    Nye bestemmelser i aml angående innleie
•     Kollektiv søksmålsrett
•    Handlingsplan 3 mot sosial dumping

Kl 11:00: Pause

Kl 11:15: Spørsmål – innlegg fra salen

Kl 12:00: Lunsj

Kl 13:00: Entreprise eller innleie – Bemanningsbyrå eller produksjonsbedrift?
Hvor går skillelinjen/avgrensingen? V/advokat Karen Sophie Steen, LOs juridiske avdeling

Kl 13:20: Spørsmål/innlegg fra salen

Kl 14:00: Pause

Kl 14:10: Hva er nytt i lov og avtaleverk og hva må vi gjøre nå?
     V/forbundssekretær Jan Henrik Larsen

Kl 14:40: Spørsmål/innlegg fra salen

Kl 15:30: Avslutning/hjemreise

Vi minner om påmeldingsfristen fredag 11. januar.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.