Lik lønn for likt arbeid

Publisert: 22.02.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

NHO melder om dårlige resultater for bemanningsbransjen. NHO tar til orde for at bemanningsforetak med tariffavtale skal få unntak fra likebehandlingsprinsippet. Likebehandlingsprinsippet sikrer den innleide samme lønns- og arbeidsvilkår som de fast ansatte. Dette mener NHO er urimelig.

– Unntak fra likebehandling for bedrifter med tariffavtale ville bety et kraftig lønnskutt for mange arbeidere i denne bransjen.  Dette fordi mye av lønna i innleiebedriftene består av lokale, bedriftsinterne tillegg. Unntak fra prinsippet vil utfordre tariffavtalen og er et angrep på den organiserte arbeidslivet, mener forhandlingsleder i EL & IT Forbundet Jan Olav Andersen.

Omgåelse av likebehandlingen

Allerede i dag er det slik at likebehandlingsprinsippet blir omgått, noe som gjør at likebehandlingen ikke er reell. Nå vil NHO undergrave prinsippet ytterligere.

– Det er lite sannsynlig at de tillitsvalgte i bemanningsbransjen vil ha styrke til å oppnå lik lønn for likt arbeid i den bedriften de er utleid til uten likebehandlingsprinsippet. I praksis vil det bety økte forskjeller mellom bemanningsansatte og andre, et enda sterkere skille mellom "A- og B-lag".

Fast ansettelse uten lønn

Det er i dag en utbredt praksis med såkalt fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag, som betyr at bemanningsbransjen har konkurransefordeler fordi de omgår kostnadene ved permitteringer – mens arbeidstakerne på grunn av dette står i en veldig svak og utsatt posisjon.

– Faste ansettelser uten lønn mellom oppdrag er i realiteten midlertidig ansettelser. For bemanningsforetak som er bundet av landsoverenskomsten, er slike ansettelsesordninger tariffstridige.

Klassekampen har en artikkel om saken lørdag 21. februar. 

På arbeidslivet.no kan du lese mer om likebehandlingsprinsippet.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.