Levedyktige hundreåringer

Publisert: 04.01.16
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Arbeidstvistloven fastsatte regler om tariffavtaler og om prosedyrer og institusjoner for konfliktløsning.

I anledning 100-årsjubileet er Arbeidsrettens historie skrevet, og det gis også ut et jubileumsskrift som belyser ulike sider av Riksmeklerens samfunnsoppdrag. 

Både LO og NHO har gitt et større økonomisk tilskudd og også bidratt med andre ressurser til selve jubileumsfeiringen og historieverket og jubileumsskriftet. Unio og YS har også har bidratt økonomisk til jubileumsprosjektet.

Den 25. januar arramgeres et faglig seminar med foredrag av landets fremste eksperter på arbeidsliv og med lansering av et verk om Arbeidsrettens historie og en innbundet artikkelsamling om Riksmekleren

Les mer på regjeringen.no

Og på denne nettesiden

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.