Les om nye sykefraværsregler

- innholdet kan være utdatert

Nye regler om oppfølging av sykmeldte innebærer endringer både for den som er syk, for arbeidsgivere og for legene. Kravene om tidligere og tettere oppfølging skjerpes. Det gjør også reaksjonene overfor de som ikke følger opp sitt ansvar i sykefraværsarbeidet.

De viktigste endringene: 
Les mer om de nye reglene på regjeringen.no.