Les om nye sykefraværsregler

Publisert: 12.07.11

– innholdet kan være utdatert

Nye regler om oppfølging av sykmeldte innebærer endringer både for den som er syk, for arbeidsgivere og for legene. Kravene om tidligere og tettere oppfølging skjerpes. Det gjør også reaksjonene overfor de som ikke følger opp sitt ansvar i sykefraværsarbeidet.

De viktigste endringene:

  • Oppfølgingsplan skal være klar senest innen fire uker.
  • Dialogmøte skal være gjennomført innen sju uker.
  • Sanksjoner for manglende oppfølging. 

 

Les mer om de nye reglene på regjeringen.no.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.