Lengre frist for påmelding

- innholdet kan være utdatert

eForvaltningskonferansen 2014 avholdes i Felix konferansesenter i Oslo. Konferansen har i år deltemaene «Styring og forvaltning», «Brukervennlighet» og «Erfaringer fra statlige og kommunale IKT-prosjekter».
eForvaltning og digitalisering blir et viktig tema de neste fire årene med en ny statsråd i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsråd Sanner er på jakt etter tidstyver.
eForvaltningskonferansen arrangeres i samarbeid mellom EL & IT Forbundet, Fagforbundet, NTL og avdeling for forvaltningsinformatikk ved Universitetet i Oslo.
Les mer om konferansen og påmelding her.