Ledigheten økte i sommer

- innholdet kan være utdatert

Ved utgangen av august var det registrert 78 900 helt arbeidsledige (2,9 prosent av arbeidsstyrken), en økning på 5 400 personer (7 prosent) sammenlignet med samme tid i fjor.
Ved utgangen av august deltok 6 600 på tiltak, som er 5 100 færre enn på samme tid i fjor. Bruttoledigheten utgjorde dermed 85 500 (3,1 prosent av arbeidsstyrken).

Yrker med høyest ledighet


Sammenlignet med august i fjor økte ledigheten i nesten alle yrkesgrupper.
Ledigheten er høyest innenØkte mest


Antall arbeidsløse økte mest innenBetydelig økningInnen industrien gikk ledigheten opp med 4 prosent sammenlignet med juli i fjor, og utgjør 3,6 prosent av arbeidsstyrken.
Les mer på arbeidslivet.no