Ledigheten økte i sommer

Publisert: 08.09.14

– innholdet kan være utdatert

Ved utgangen av august var det registrert 78 900 helt arbeidsledige (2,9 prosent av arbeidsstyrken), en økning på 5 400 personer (7 prosent) sammenlignet med samme tid i fjor.

Ved utgangen av august deltok 6 600 på tiltak, som er 5 100 færre enn på samme tid i fjor. Bruttoledigheten utgjorde dermed 85 500 (3,1 prosent av arbeidsstyrken).

Yrker med høyest ledighet

Sammenlignet med august i fjor økte ledigheten i nesten alle yrkesgrupper.

Ledigheten er høyest innen

  • barne- og ungdomsarbeid (5,6 prosent av arbeidsstyrken)
  • reiseliv og transport (4,5 prosent)
  • bygg og anlegg (4,3 prosent)
Økte mest

Antall arbeidsløse økte mest innen

  • ingeniør- og ikt-fag (29 prosent)
Betydelig økning
  • bygg og anlegg
  • butikk- og salgsarbeid
  • reiseliv
  • transport var det også betydelig økning (hhv. 13, 11 og 10 prosent).

Innen industrien gikk ledigheten opp med 4 prosent sammenlignet med juli i fjor, og utgjør 3,6 prosent av arbeidsstyrken.

Les mer på arbeidslivet.no

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.