Ledigheten økte i september

Publisert: 15.10.13

– innholdet kan være utdatert

Økt ledighet

Ved utgangen av september var det registrert 69 600 helt arbeidsledige (2,6 pst. av arbeidsstyrken), en økning på 6 500 personer (10 pst) sammenlignet med samme tid i fjor.

Ved utgangen av september deltok 14 500 på tiltak, som er 400 færre enn på samme tid i fjor. Bruttoledigheten utgjorde dermed 84 100 (3,1 pst. av arbeidsstyrken), melder Arbeidslivet.no.

Bransjer

Bygg og anlegg hadde også i september den sterkeste ledighetsveksten sammenlignet med ett år tidligere (22 pst). Innen bygg og anlegg er nå 3,9 pst. av arbeidsstyrken arbeidsledige.

Ledigheten er høyest innen barne- og ungdomsarbeid og reiseliv og transport (4,2 pst).

Innen industrien gikk ledigheten opp med 5 pst sammenlignet med september i fjor, og utgjør nå 3,2 pst av arbeidsstyrken.

Ledigheten er lavest innen akademiske yrker (0,9 pst).

Kjønn og alder

Ledigheten er noe høyere blant menn enn blant kvinner (hhv. 2,7 og 2,5 pst), og økningen sammenlignet med ett år tidligere er noe sterkere blant menn enn blant kvinner (opp hhv. 11 og 10 pst).

Ledigheten er fortsatt høyest i aldersgruppene 20-24 år og 25-29 år (4,2 pst).

Her kan du lese mer om de siste tallene for sysselsetting.

Økt ledighet blant innvandrere fra EU øst

Ledigheten blant bosatte innvandrere gikk opp fra 6,0 pst i 2. kv. 2012 til 6,4 pst i 2.kv. 2013. I den øvrige befolkningen lå arbeidsledigheten uendret på 1,8 prosent av arbeidsstyrken. Økningen kom først og fremst blant personer fra EU-land i Øst-Europa, men det var også en viss økning i gruppen `Afrika og Asia`.

Skrevet av Maria Schumacher Walberg, LO.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.