Ledigheten økte i januar

Publisert: 09.02.16
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Ved utgangen av januar var 93 300 personer registrert som helt arbeidsløse hos NAV, en økning på 10 700 sammenlignet med januar i fjor.

Arbeidsløsheten er dermed 3,4 prosent av arbeidsstyrken, mot 3,0 prosent i januar i fjor.

Summen av helt arbeidsløse og arbeidssøkere på tiltak har kommet opp i 109 300 personer. Dette er 14 600 flere enn i januar i fjor. Målt som andel av arbeidsstyrken er bruttoarbeidsløsheten 4,0 prosent, mot 3,4 prosent i januar i fjor.

Øker mest i "oljefylkene"

Arbeidsløsheten økte klart mest i oljerelaterte bransjer i fylkene på Sør-Vestlandet, mens andre fylker opplevde fallende arbeidsløshet. Arbeidsløsheten økte i 13 fylker og gikk ned i 6 fylker.

Lenke til "Opp eller ned" fra Samfunnspolitisk avdeling.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.