Ledigheten øker mest i bygg og anlegg

Publisert: 14.11.13

– innholdet kan være utdatert

Fortsatt økt ledighet

Ved utgangen av oktober var det registrert 68 000 helt arbeidsledige (2,5 pst. av arbeidsstyrken), en økning på 7 200 personer (12 pst.) sammenlignet med samme tid i fjor.

Ved utgangen av oktober deltok 16 900 på tiltak, som er 100 færre enn på samme tid i fjor. Bruttoledigheten utgjorde dermed 84 900 (3,1 pst. av arbeidsstyrken).

Øker mest i bygg og anlegg

Sammenlignet med oktober i fjor øker ledigheten i alle yrkesgrupper.

Ledigheten er høyest innen reiseliv og transport (4,3 pst. av arbeidsstyrken).

Økningen er fortsatt sterkest innen bygg og anlegg (opp 22 pst.). I denne yrkesgruppen er 3,9 pst. av arbeidsstyrken arbeidsledige, dette er det sammen som innen barne- og ungdomsarbeid.

Innen industrien gikk ledigheten opp med 8 pst. sammenlignet med oktober i fjor, og utgjør nå 3,2 pst. av arbeidsstyrken.

Ledigheten er lavest innen undervisning (0,8 pst).

Les mer på LOs nettside.

Relevante artikler

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.
Med et solide ja-flertallet i Energiavtale 1-uravstemningen er EL og ITs sentrale tariffoppgjør ferdig. – En stor takk til alle tillitsvalgte og medlemmer, skriver Bjørn Fornes i denne hilsenen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.