Ledigheten noe ned

Publisert: 01.07.13

– innholdet kan være utdatert

Ved utgangen av juni var det registrert 66 600 helt ledige arbeidssøkere i NAVs registre. Det er 2400 flere enn på samme tid i fjor, men 500 færre enn forrige måned, justert for normale sesongvariasjoner.

Ifølge siste arbeidskraftundersøkelse (AKU) fra Statistisk sentralbyrå var ledighetsraten i april 3,5 prosent. Det er 0,5 prosentpoeng høyere enn i samme periode i fjor, men 0,1 prosentpoeng lavere enn i forrige tremånedersperide (januar).

Lenke til NAVs tall for arbeidsmarkedet.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.