Ledigheten noe ned

Publisert: 01.07.13

– innholdet kan være utdatert

Ved utgangen av juni var det registrert 66 600 helt ledige arbeidssøkere i NAVs registre. Det er 2400 flere enn på samme tid i fjor, men 500 færre enn forrige måned, justert for normale sesongvariasjoner.

Ifølge siste arbeidskraftundersøkelse (AKU) fra Statistisk sentralbyrå var ledighetsraten i april 3,5 prosent. Det er 0,5 prosentpoeng høyere enn i samme periode i fjor, men 0,1 prosentpoeng lavere enn i forrige tremånedersperide (januar).

Lenke til NAVs tall for arbeidsmarkedet.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.