Ledigheten litt ned i november

Publisert: 05.12.14

– innholdet kan være utdatert

Det må ses i sammenheng med svakere etterspørsel etter arbeidskraft til oljesektoren.

Summen helt ledig og arbeidsløse på tiltak var om lag uendret, viser notatet Opp/nedd fra Samfunnspolitisk avdeling.

  • Ved utgangen av november var det registrert 71 000 helt arbeidsledige (2,6 pst. av arbeidsstyrken), en økning på 2 800 personer sammenlignet med samme tid i fjor.
  • Ved utgangen av november deltok 12 700 på tiltak, som er 5 300 færre enn på samme tid i fjor.
  • Bruttoledigheten utgjorde dermed 83 700 (3,1 pst. av arbeidsstyrken).

Relevante artikler

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.
Med et solide ja-flertallet i Energiavtale 1-uravstemningen er EL og ITs sentrale tariffoppgjør ferdig. – En stor takk til alle tillitsvalgte og medlemmer, skriver Bjørn Fornes i denne hilsenen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.