Ledigheten litt ned i november

Publisert: 05.12.14

– innholdet kan være utdatert

Det må ses i sammenheng med svakere etterspørsel etter arbeidskraft til oljesektoren.

Summen helt ledig og arbeidsløse på tiltak var om lag uendret, viser notatet Opp/nedd fra Samfunnspolitisk avdeling.

  • Ved utgangen av november var det registrert 71 000 helt arbeidsledige (2,6 pst. av arbeidsstyrken), en økning på 2 800 personer sammenlignet med samme tid i fjor.
  • Ved utgangen av november deltok 12 700 på tiltak, som er 5 300 færre enn på samme tid i fjor.
  • Bruttoledigheten utgjorde dermed 83 700 (3,1 pst. av arbeidsstyrken).

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.