Ledighet blant menn og eldre øker mest

Publisert: 09.10.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Økningen har i stor grad vært sentrert til oljefylkene i vest. 

Høyest ledighet i Aust-Agder

I oljefylkene Rogaland og Hordaland har antallet helt arbeidsløse økt med hhv. 70 og 22 prosent det siste året. Arbeidsløshetsnivået i disse to fylkene utgjør nå hhv. 3,8 prosent og 2,8 prosent. Aust-Agder har høyest arbeidsløshet med 3,9 prosent.

Høy ledighet blant unge
  • Arbeidsløsheten er høyere blant menn enn blant kvinner (hhv. 3,2 og 2,6 prosent av arbeidsstyrken). Fra september i fjor var det klar økning blant menn, ingen endring blant kvinner.
  • Antall helt arbeidsløse økte mest i de eldste aldersgruppene.
  • Arbeidsløsheten er fortsatt høyest i aldersgruppen 25-29 år (4,4 prosent) og 20-24 år (4,2 prosent). 

 

Les mer i LO-notatet "Opp eller ned" fra Samfunnspolitisk avdeling

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.