Ledige stillinger som forbundssekretærer

Publisert: 05.06.12

– innholdet kan være utdatert

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være innenfor områdene arbeidsliv, inkluderende arbeidsliv og helse, miljø og sikkerhet. Andre sentrale oppgaver er utdanning, medlems- og tillitsvalgtopplæring, samt kursutvikling og veiledning.

Søkere til begge stillingene må kunne arbeide selvstendig, være systematiske og ha evne til å samarbeide. God skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt generell kjennskap til bruk av dataverktøy, er nødvendig kompetanse. Stillingene innbefatter arbeid rettet mot politiske beslutningsorganer. Det er en fordel med erfaring fra tillitsvalgt-/organisasjonsarbeid, men ingen betingelse.

For stillingene tilbyr vi utfordrende og spennende arbeidsoppgaver, faglig utvikling og et godt arbeidsmiljø. Lønn i henhold til avtale, samt gode arbeids- og pensjonsvilkår. 

Arbeidssted er forbundskontoret i Oslo. Noe reisevirksomhet må påregnes i begge stillingene.

For nærmere informasjon, kontakt leder for Utviklingsavdelingen:
Monica Derbakk, monica.derbakk@elogit.no, telefon 23 06 34 14/958 93 423 eller
Forbundsleder Hans Felix, hans.felix@elogit.no, telefon 23 06 34 11/908 55 815.

Kvinner og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. 

Skriftlig søknad med CV sendes til:
EL & IT Forbundet v/Anita Hekne, Youngsgt. 11, 0181 Oslo eller på e-post: anita.hekne@elogit.no.

Se også fanen stilling ledig i toppfeltet for utlysing i pdf.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.