Ledige plasser på kurs

- innholdet kan være utdatert

Kurset er på Sunnfjord hotell i Førde i dagene tirsdag 18. – torsdag 20. november 2014.

Kursinnhold


I tillegg til grunnleggende kjennskap til lov- og avtaleverk, blir det også trening i muntlig framføring, grunnleggende regler for protokoll- og referatskriving, samt god øvelse i forhandlinger og informasjon om saksbehandlingsregler.

Målgruppe


Kurset passer for tillitsvalgte, medlemmer i styrer og utvalg i EL & IT Forbundet og ellers andre medlemmer som har interesse eller har behov for kurset.

Økonomi mm


Kontakt Arthur Sjursen på mobil 970 80 865 for informasjon om det praktiske, økonomi og andre betingelser.