Lavere lønn til vikarer

Publisert: 11.06.14

– innholdet kan være utdatert

Regjeringen vil innføre unntak for likebehandling av vikarer. Likebehandlingsprinsippet var viktig for den rødgrønne regjeringen da den vedtok EUs vikarbyrådirektiv.

Arbeidsgiverne protesterte mot de rødgrønnes prinsipp, og nå har arbeidsgiverne fått gehør hos H/Frp-regjeringen.

Andre forslag fra statsråd Eriksson er
  • adgang til overtidsarbeid og søndagsjobbing (endrede turnuser)
  • endre beregningsbrøken for beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet
  • redusere fagforeningers innstillingsrett
  • gi Arbeidstilsynet utvidet kompetanse til å godkjenne alternative arbeidstidsordninger
  • flere midlertidige ansettelser
  • nye regler for aldersgrenser
  • oppheve kollektiv søksmålsrett ved innleie av arbeidstaker fra bemanningsforetak

Regjeringen har, sammen med Venstre, flertall på Stortinget for Erikssons forslag.

Se alle forslagene.

Relevante artikler

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.
Med et solide ja-flertallet i Energiavtale 1-uravstemningen er EL og ITs sentrale tariffoppgjør ferdig. – En stor takk til alle tillitsvalgte og medlemmer, skriver Bjørn Fornes i denne hilsenen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.