Lav tillit til sosiale medier

Publisert: 13.03.12

– innholdet kan være utdatert

I den globale tillitsundersøkelsen Edelman Trust Barometer svarer nordmenn at de har langt større tiltro til bedriftsinformasjon de får gjennom tradisjonelle medier enn blogger og sosiale nettsteder.

– Det er svært interessant at folk har liten tillit til sosiale medier. Vi snakker her om det virkemiddelet som har skrytt på seg å være stedet hvor norske virksomheter bygger og etablerer troverdighet og åpenhet med sine kunder, sier digital direktør Helge Tennø i Dinamo.

Tiltroen til tradisjonelle medier som aviser, TV og radio er jevnt over større i samtlige land hvor undersøkelsen er gjennomført. Skillet mellom tradisjonelle og sosiale medier er imidlertid ekstra stort i Norge. I land som USA er tilliten til sosiale medier som kilde til informasjon om selskaper dobbelt så høy, og i en rekke store framvoksende økonomier, er denne tilliten tre ganger så høy som i Norge.

Bedrifter må ta redaktøransvaret

Resultatene fra undersøkelsen viser at bedrifter ikke må tenke på sosiale medier som en kanal på linje med tradisjonelle medier, ifølge daglig leder Berly Lund Grønning i Dinamo PR .

– I de sosiale mediene må bedriftene selv ta «redaktøransvaret» for å skape tillit. Da er det viktig å være åpen og ærlig, kommunisere tydelig hva man gjør og hvorfor, i tillegg til å lytte og svare på kommentarer og innspill, sier Lund Grønning.

Det er 12. gang Dinamos internasjonale samarbeidspartner Edelman gjennomfører denne globale tillitsundersøkelsen. I år er den gjennomført i 25 land, med over 30.000 respondenter. For første gang spør man nå den generelle befolkningen i tillegg til gruppen med høy utdanning- og inntekt, som har blitt spurt tidligere i år.

Relevante artikler

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.
Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.