Lav ledighet i 2012

Publisert: 21.12.12

– innholdet kan være utdatert

NAVs månedstall for desember viser at antallet registrerte helt ledige er 62 600 personer, tilsvarende 2,4 prosent av arbeidsstyrken.

Fra november til desember økte antallet helt ledige med om lag 700 personer, justert for normale sesongvariasjoner.

Lavt nivå

– Sysselsettingen har vist sterk vekst. Samtidig har færre blitt rammet av ledighet i år enn i fjor, og arbeidsledigheten har holdt seg på et lavt nivå, sier arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

I 2012 var det i gjennomsnitt 65 700 helt ledige, eller 2,5 prosent av arbeidstyrken. Ledigheten i 2012 var 6 prosent lavere enn i 2011.

Relevante artikler

Etter flere utsettelser var bruddet i SAS-meklingen et faktum. – Uforståelig dobbeltspill fra SAS-ledelsen, mener EL og IT Forbundet

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.