Lanserer barne- og ung-domsforsikring

- innholdet kan være utdatert

Forsikringen kan kjøpes til barn mellom 2 måneder og 16 år og gjelder fram til barnet er 20 år.

Her er noen av dekningene:I tillegg kan barne- og ungomdsforsikringen utvides med: