Langtidsfrisk

Publisert: 14.12.10

– innholdet kan være utdatert

– Nesten 300 personer i Norge og Sverige har fått opplæring i denne metoden, og jobber nå for å gjøre sine virksomheter langtidsfriske, forteller Eva Ljungkvist fra Langtidsfrisk.

Bak Langtidsfrisk-metoden står bedriftslegen Johnny Johnsson, som første gang satte sine tanker ut i livet ved den svenske kartongfabrikken Stora Enso Fors.

Gode resultater

Den etter hvert kjente bedriftslegen bidro til at fabrikken økte lønnsomheten, bedret kvaliteten på produktene, økte effektiviteten og reduserte sykefraværet fra 12 til 4%. Fraværet har de siste ti årene holdt seg mellom 2,5 og 4%. Flere andre virksomheter i både Norge og Sverige har gjort seg gode erfaringer med metoden.

Helhetlig modell – positiv tilnærming

Metoden baserer seg på en helhetlig modell hvor helse, motivasjon, effektivitet, kvalitet og lønnsomhet er gjensidig avhengig av hverandre. Metoden har en helsefremmende tilnærming og går ut på å finne det som fungerer bra i en organisasjon: Hvordan er det når det er som best? Hva skal vi gjøre for å komme dit?

– Vår visjon er å skape et langtidsfriskt samfunn med langtidsfriske organisasjoner og ansatte, sier en engasjert Ljungkvist.

Opplæring og samarbeid

Det gis prosesslederopplæring til nøkkelpersoner i bedrifter som ønsker å satse på langtidsfrisk-metoden. Prosesslederne får hjelp til å komme i gang, men på sikt skal de på egen hånd kunne drive prosess internt i egne organisasjoner.

– Vi har også startet et nettverk av prosessledere der vi lærer av hverandre og skaffer oss faglig påfyll, forteller Ljungkvist.

Tar tid

Langtidsfrisk-metoden handler om å skape en ny endringskultur, og Ljungkvist legger ikke skjul på at dette krever en betydelig innsats, spesielt hvis man vil jobbe med organisasjonen som helhet.

– Organisasjoner er ulike, og det tar lang til å forankre de nødvendige holdningene. Forutsetninger for å lykkes er blant annet en engasjert og tålmodig ledelse og et åpent arbeidsklima der de ansatte blir involvert, understreker Ljungkvist.

Les mer om dette på hjemmesiden til Idebanken for inkluderende arbeidsliv.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.