Lang kamp gir Rumanus Gudas erstatning etter arbeidsulykken i 2013

Publisert: 04.01.19
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Rumanus Gudas fra Litauen ble hardt skadd i forbindelse med installering av en heis. Gudas ble ufør, men fikk ikke erstatning da det ikke var tegnet obligatorisk yrkesskadeforsikring på ham.

Siden ulykken har flere støttespillere kjempet for at heismontøren skulle få erstatning og for at saken skulle etterforskes som brudd på arbeidsmiljøloven. Støttegruppa har blant annet bestått av Heismontørenes fagforening (HMF), LO i Oslo, LO i Asker og Bærum, Byggfag Drammen – Bærum og Oslo Bygningsarbeiderforening.

Tildelt økonomisk erstatning

I juni 2018 fikk Gudas ménerstatning på 600 000 kroner fra Nav. Erstatningen kom etter en undersøkelse på Sunnaas sykehus høsten 2017.

Like før julen 2018 ble Gudas tilbudt erstatning på 2,4 millioner kroner fra Yrkesskadeforsikringsforeningen (YFF).

Ifølge fagbladet Nettverk er tilbudet et stort gjennombrudd etter fem års kamp fra støttegruppen.

– Beløpet Ramunas Gudas er tilbudt på 2,4 millioner kroner er helt sikkert et stort beløp for ham, men det er greit å kommentere at en norsk ungdom på 28 år med de skadene Ramunas Gudas har fått og blitt påført, nok hadde blitt tilbudt en betraktelig høyere sum, sier heismontør Rune Larsen til Nettverk. Larsen er av litauerens viktige støttespillere.

– Ille at kjeltringene ikke tas

Ingen er stilt til ansvar for ulykken i 2013. Saken har vært henlagt og beordret gjenopptatt et par ganger, sist krevd gjenopptatt av Riksadvokaten, som dermed trumfet Statsadvokatens henleggelse. Nå venter støttegruppa på en orientering når politiet gjenopptar etterforskningen.

–Jeg synes det er ille at de store kjeltringene fortsatt går fri, sier Larsen om de aktørene som var involvert i byggeprosjektet i Bærum.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.