Landstariffkonferansen for IKT/Spekter

- innholdet kan være utdatert

Delegatene, 21 kvinner og 85 menn, kommer blant annet fra forbundets klubber i

Delegatene skal diskutere dagsaktuelle arbeidslivsspørsmål og utforme krav til tariffoppgjøret 2016.

Forhandlingsleder Bjørn Fornes holder hovedinnledning 

 

Hovedinnledningen, «Tariffpolitiske utfordriger og overenskomster i IKT-bransjen – langsiktig perspektiv», holdes av forhandlingsleder Bjørn Fornes.