Landstariffkonferanse for energisektoren

- innholdet kan være utdatert

Forbundsleder Hans O. Felix åpner konferansen etter at konstitueringen er gjennomført. Tema for innledningen er den politiske situasjonen, hva vi kan forvente, med spesielt fokus på energipolitikk i regjeringsplattformen.
Jan Helge Gulbrandsen, som er AU-medlem i Fagforbundet, følger opp med innledning før en av gjestene fra Sverige går på talerstolen.

Hva bør fagbevegelsen gjøre?


Deretter skal Alexander Lindholm fra SEKO Stockholm fortelle om svensk fagbevegelses erfaringer fra Sverige etter at Reinfelt-regjeringen overtok. Forbundets forhandlingsleder, Jan Olav Andersen, følger opp temaet med hva norsk fagbevegelse bør gjøre etter høstens regjeringsskifte.

Funksjonærer


Konferansen har valgt Bjørnar Dahle og Arild Horsevik til dirigenter og Åge Andersen og Knut Egil Sjøli til referenter.

Redaksjonskomité for uttalelser


Steinar Rasmussen (leder), Rolf Bersås, Frode Verpeide, Gunnar Walleraunet og Svein Davidsen.

Valgkomiteer


Energi Norge: Morten Bildøy (leder), John Lindrupsen, Frank Hagen, Trond Haugland og Johan Ekeland.
KS Bedrift: Arvid Ivar Johannessen (leder), Geir Tore Mjønes, Harry Buschmann, Fred Løvli og Ronny Melheim.
Nær 120 mennesker; gjester, innledere, observatører og representanter fra forbundskontoret, er innom landstariffkonferansen i løpet av dagene.