Landsstyrets desembermøte

Publisert: 12.12.12

– innholdet kan være utdatert

Delegatene skal behandle og vedta budsjett, velge delegater til LO-kongressen i 2013 og få en evaluering av inneværende års vervekampanje.

Flere suppleringsvalg

Andre saker på lista er forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (FKE), forbundets forsikringer, suppleringsvalg til LO s representantskap, suppleringsvalg til organisasjonsprosjektet, suppleringsvalg til HMS-utvalget, valg av nye ungdomsrepresentanter til forbundsstyret og suppleringsvalgt til forbundets sentrale ungdomsutvalg.

Eksterne innledere
  1. Det gjelder saken mobil kontrollteknologi, forbundet, Norsk Transportarbeiderforbund og Norsk Arbeidsmandsforbund har et samarbeidsprosjekt om flåtestyring. Tommy Tranvik skal orientere om en delrapport i prosjektet, mens forbundssekretær Henning Solhaug skal orientere om bakgrunnen for prosjektet og hva som faktisk skjer ute på ulike arbeidsplasser.
  2. Det andre temaet med ekstern innleder er hvilket spillerom det finnes for alternativ politikk under dagens globaliserte markedsliberalisme. Til dette punktet skal Bent Sofus Tranøy innlede om finanskrisa, sosiale og politiske effekter som følge av krisa, og e spillerom som finnes.
    Forbundssekretær Henning Solhaug skal orientere om forskningsrapporten ”Samfunnsmessige virkninger av lokale og regionale energiselskaper”.
  3. Det siste punktet med gjester er evaluering av samarbeidsprosjektet Jenter i Bil & Elektro. Det har vært et flerårig samarbeidsprosjekt mellom LO og NHO ved Norsk Teknologi, Norges Bilbransjeforbund, EL & IT Forbundet og Fellesforbundet i regi av Hovedorganisasjonenes Fellestiltak. Prosjektet har vart i 4 år og involvert mange deltakere; spesielt mange unge, dyktige jenter.

Prosjektet avsluttes i år og for å fortelle om gjennomføringen innleder prosjektveilederne Inger Vagle og Ellen Møller. Landsstyret skal diskutere veien videre for å sørge for å få flere jenter inn, og ikke minst holde på dem som har valgt et mannsdominert yrke, til å fortsette.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.