Landsstyret på Utøya

- innholdet kan være utdatert

– Vi er på Utøya nå fordi vi ønsker å være her, fordi det er en del av vårt ansvar for ikke å glemme. Fagbevegelsen er fascismens motpol. Vi ønsker å gi AUF en god start, ved å være et av de første LO-forbundene som holder landsstyremøte på Utøya. Politisk terror og høyreekstreme fascister skal ikke hindre oss.

Det sa forbundsleder Jan Olav Andersen da han åpnet landsstyrets møte på Utøya i dag.

– Utøya er ikke bare åsted for den verste politiske terroren etter andre verdenskrig. Det har også både før og etter vært et polisk verksted for ungdommen. Nå skal vi også ha vårt største politiske verksted her, sa Andersen.

Veien tilbakeMani Hussaini, leder av AUF var invitert til å snakke om AUFs arbeid for å ta Utøya tilbake.

– Det har vært en vanskelig, men riktig vei å gå for å ta Utøya tilbake. Vi er stolt av det resultatet vi nå kan presentere. Gjennom en nær dialog med blant annet Støttegruppa etter 22. juli, har vi kommet fram til den nye Utøya, Hussaini i sin innledning til landsstyret.

AUF har bygd det nye Utøya på tre viktige pilarer. Ungdommelig engasjement, å hedre minnet om de 69 som mistet livet på øya og oppbygging av et læringssenter om 22. juli har vært retningslinjene for det Utøya skal være i framtida.

– Vi vil at Utøya skal være et sted for utforming av politikk, latter og flørting samtidig som vi kan gå til minnemonumentet og huske hva som har skjedd. Gjennom det nye læringssenteret vil vi lære skoleelever som ikke vil huske det som skjedde om handlingene på Utøya og de høyreekstreme holdningene som førte til dette. Dette skal bidra til at 22. juli aldri kan skje igjen, sa Hussaini.

Fem år etterLO og forbundene har vært med å finansiere et prosjekt i regi av Antirasistisk senter som har som formål å avdekke, dokumentere og motarbeide rasisme. Shoaib Sultan er ansatte ved sentre, og jobber med prosjektet. Sultan redegjorde for arbeid og framveksten av høyreekstreme miljøer i Europa.

– Det er viktig å holde øye med de høyreekstreme selv om de er få. Det som skjedde her på Utøya er beviset på det. Fagbevegelsen er en viktig ressurs for å motvirke fascisme og høyreekstreme. Dere har folk over hele landet og kan hjelpe oss ved å rapportere hvis dere oppdager nye miljøer, sa Sultan.

Han fortalte også om at høyreekstreme har forsøkt å få fotfeste i både fagforeninger og supporterklubber. Hittil har det ikke lykkes.

– Vi jobber med både kartlegging av disse miljøene og vi anmelder de groveste tilfellene. Det er flere tilfeller av domfellelse etter våre anmeldelser. Vi mener det arbeidet vi gjør er svært viktig for å begrense disse miljøene. Fagbevegelsens støtte er svært viktig i dette arbeidet, sa Sultan.