Landsstyremøtet åpnet på Sørmarka

Publisert: 14.12.11

– innholdet kan være utdatert

– Terrorhandlingene 22. juli berørte ikke bare hele Norge, men også forbundet direkte. Vi mistet en kjær kollega og det har satt sitt preg på oss på forbundskontoret hele denne høsten, sa Felix.

Til punktet om lokalvalget påpekte forbundslederen at resultatet viser at vi alle har en jobb å gjøre fram mot 2013 for å sikre en flertallsregjering til fordel for fagbevegelsen.

Lang vei å gå

– Når det gjelder FKE (”forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr”), viser høringsrunden at vi har store aktører med oss, men også meget sterke aktører mot oss. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap er i gang med å utforme den ferdige forskriften, men det er usikkert om når den er ferdig og når den blir godkjent. Det skjer antagelig en gang i løpet av 2012, sa Felix.

Også den vedtatte kompetanseforskriften for energibransjen har en vei å gå før den er fullstendig implementert. Bransjen har fått frist til 2013 for å etterleve reglene og forbundet har nedsatt et eget utvalg som skal følge opp selskapenes arbeid med forskriften.

Andre temaer forbundslederen var innom var vikarbyrådirektivet, arbeidslivsmeldinga, regjeringens utvalg for en helhetlig energimelding, vertikalisering av avtaler og den pågående gjeldskrisa i EU.

Funksjonærer

Landsstyrets funksjonærer er Hjørdis Henriksen og Svein Davidsen som dirigenter og Venke Heimdal og Øivind Wallentinsen som sekretærer.

Dagens saksliste

Videre utover dagen skal landsstyret behandle årsmeldinga for 2010, budsjett 2012 og høyreekstremismen i Norge. Til dette punktet får landsstyret besøk av to kjente innledere; AUF-leder Eskil Pedersen og rådgiver Ali Esbati fra Manifest Analyse. Landsstyret skal i denne sammenheng behandle bevilgning til fondet for oppbyggin av Utøya.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.