Landsstyremøte i EL og IT Forbundet

Publisert: 15.06.18

– innholdet kan være utdatert

13. – 14. juni møttes landsstyret i EL og IT Forbundet. Her er en kort oppsummering av noen av sakene som stod på dagsorden.

Tillitsvalgtsåret 2019

De tillitsvalgte er ryggraden i fagbevegelsen, og innsatsen de legger ned er noe av det aller viktigste som gjøres for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.

Etter et forslag fra EL og IT Forbundet, ble det på LO-kongressen i 2017 vedtatt at 2019 skal bli tillitsvalgtsåret. Da skal innsatsen til tillitsvalgte fremheves og hedres. Leder av utviklingsavdelingen i EL og IT, Monica Derbakk, er med i LOs arbeidsgruppe og redegjorde for planleggingen.

– Vi har funnet ut at vi først og fremst ønsker å treffe tillitsvalgte på arbeidsplasser, og som ikke nødvendigvis er å treffe på kurs og konferanser. For denne gruppen ønsker vi å lage egne konferanser, et tillitsvalgt-toppmøte som kan organiseres i regionene. Hovedfokus skal være den organisatoriske situasjonen for de tillitsvalgte, sier Derbakk til Nettverk.

Flere av landsstyrerepresentantene understrekte viktigheten av tillitsvalgteåret, og pekte blant annet på betydning av å slå ring rundt tillitsvalgte som står i vanskelige konflikter med ledelsen.

Energisystemer i endring

Landsstyret diskuterer fornybar energi og norsk vannkraft sin betydning for klima og industri. Per Sanderud (direktør i NVE) og Christian Rynning-Tønnesen (konsernsjef i Statkraft) holdt innledninger.

Sanderud snakket om det store investeringsbehovet i kraftnettet, blant annet på grunn av at Norge skal ta i bruk mer ren, elektrisk kraft. NVE spår en økning i nettleien på 30 prosent fram mot 2025. Kraftprisen vil fortsatt variere. I årene som kommer trengs et godt samspill mellom av energisparing, smarte strømmåler, nett og de ulike formene for fornybar energi, sa Sanderud.

Rynning-Tønnesen fortalte at kraftmarkedene er i stor endring, og at Statkraft med sine satsinger på vannkraft, solenergi og vindenergi er godt posisjonert for å bidra til grønn omstilling av energisystemet. Statkraft ønsker å levere kraft til industri i Norge. Selskapet har i 2017 og 2018 inngått seks nye kraftkontrakter med norske bedrifter, og jobber i tillegg med å etablere store datasenter i Norge.

Rynning-Tønnesen påpekte også at et voksende kraftoverskudd i Norden gir rom for å elektrifisere transport- og industrisektoren, samtidig som det bygges flere mellomlandsforbindelser.

Støtte til de streikende heismontørene i Orona

Heismontørenes Fagforening (HMF) nektes tariffavtale i Orona Norway AS, og har derfor vært i streik siden 14. mai.

Nestleder i EL og IT-klubben i Orona, Lars Jøran Olavsen, holdt en kort appell, der han takket for støtten fra forbundet. Forbundsleder Jan Olav Andersen fulgte opp med å understreke at det er et samlet forbund, med alle sine fagforeninger, klubber, distrikter og forbundskontor som står bak streiken. Streiken pågår fortsatt.

Les mer om Orona-streiken

Uttalelse fra forbundsstyret: Pensjon fra første krone

 

Relevante artikler

Avvikende åpningstider i mars og april 2022
Med nye nettsider kommer også nye strukturer, noe som kanskje gjør navigasjonen litt uvant. Her har vi laget en grov oversikt over hvor du finner forskjellig innhold, med utgangspunkt i hovedmenye.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.