Landsstyremøte i EL og IT Forbundet

- innholdet kan være utdatert

13. – 14. juni møttes landsstyret i EL og IT Forbundet. Her er en kort oppsummering av noen av sakene som stod på dagsorden.

Tillitsvalgtsåret 2019De tillitsvalgte er ryggraden i fagbevegelsen, og innsatsen de legger ned er noe av det aller viktigste som gjøres for medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår.

Etter et forslag fra EL og IT Forbundet, ble det på LO-kongressen i 2017 vedtatt at 2019 skal bli tillitsvalgtsåret. Da skal innsatsen til tillitsvalgte fremheves og hedres. Leder av utviklingsavdelingen i EL og IT, Monica Derbakk, er med i LOs arbeidsgruppe og redegjorde for planleggingen.

– Vi har funnet ut at vi først og fremst ønsker å treffe tillitsvalgte på arbeidsplasser, og som ikke nødvendigvis er å treffe på kurs og konferanser. For denne gruppen ønsker vi å lage egne konferanser, et tillitsvalgt-toppmøte som kan organiseres i regionene. Hovedfokus skal være den organisatoriske situasjonen for de tillitsvalgte, sier Derbakk til Nettverk.

Flere av landsstyrerepresentantene understrekte viktigheten av tillitsvalgteåret, og pekte blant annet på betydning av å slå ring rundt tillitsvalgte som står i vanskelige konflikter med ledelsen.

Energisystemer i endringLandsstyret diskuterer fornybar energi og norsk vannkraft sin betydning for klima og industri. Per Sanderud (direktør i NVE) og Christian Rynning-Tønnesen (konsernsjef i Statkraft) holdt innledninger.

Sanderud snakket om det store investeringsbehovet i kraftnettet, blant annet på grunn av at Norge skal ta i bruk mer ren, elektrisk kraft. NVE spår en økning i nettleien på 30 prosent fram mot 2025. Kraftprisen vil fortsatt variere. I årene som kommer trengs et godt samspill mellom av energisparing, smarte strømmåler, nett og de ulike formene for fornybar energi, sa Sanderud.

Rynning-Tønnesen fortalte at kraftmarkedene er i stor endring, og at Statkraft med sine satsinger på vannkraft, solenergi og vindenergi er godt posisjonert for å bidra til grønn omstilling av energisystemet. Statkraft ønsker å levere kraft til industri i Norge. Selskapet har i 2017 og 2018 inngått seks nye kraftkontrakter med norske bedrifter, og jobber i tillegg med å etablere store datasenter i Norge.

Rynning-Tønnesen påpekte også at et voksende kraftoverskudd i Norden gir rom for å elektrifisere transport- og industrisektoren, samtidig som det bygges flere mellomlandsforbindelser.

Støtte til de streikende heismontørene i OronaHeismontørenes Fagforening (HMF) nektes tariffavtale i Orona Norway AS, og har derfor vært i streik siden 14. mai.

Nestleder i EL og IT-klubben i Orona, Lars Jøran Olavsen, holdt en kort appell, der han takket for støtten fra forbundet. Forbundsleder Jan Olav Andersen fulgte opp med å understreke at det er et samlet forbund, med alle sine fagforeninger, klubber, distrikter og forbundskontor som står bak streiken. Streiken pågår fortsatt.

Les mer om Orona-streiken

Uttalelse fra forbundsstyret: Pensjon fra første krone