Heismontørene streiker for tariffavtale i Orona

11.05.2018

Heismontørenes Fagforening (HMF) nektes tariffavtale i Orona Norway AS. Mandag 14. mai går de 17 medlemmene i bedriften ut i streik.

HMF har krevd tariffavtale i over et år. Til tross for utallige møter og mekling, så har ikke bedriften gått med på kravet.

Bakgrunn for HMFs krav er blant annet ønsket om:

  • Avtalefestet pensjon
  • Stans i ulovlig heisarbeid i bedriften
  • Ryddige innleiebestemmelser
  • En plan for opplæring av medlemmer i HMF med mål å utdanne disse til heismontører

HMF har fått to ny medlemmer i bedriften de siste ukene. Streikeuttaket utvides med disse om to uker.

Fanemarkering på Hamar fredag 25. mai

Fanemarkeringen er utenfor hovedkontoret til Orona Norway AS, Storhamargt. 44, Hamar mellom klokka 12:15-14:15.

Appeller på Hamar ved: Roger Heimli, nestleder i LO, Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet, Markus Hansen, leder av Heismontørens fagforening.

Felles avreise med buss fra Youngstorget kl 09:45/Bjerke Travbane kl 10:00. For dem som foretrekker tog, går det ett fra Oslo S klokka 10:34 (R10 mot Lillehammer). De som ønsker å bli med på fellesreise med buss må melde fra til Markus Hansen, leder av Heisforeningen, leder@heis.no.

HMF kjemper for et seriøst arbeidsliv

Tariffavtaler er et viktig middel i kampen for gode arbeidsforhold og rettferdig konkurranse mellom bedrifter. EL og IT Forbundet mener streiken er en kamp for både heisbransjen og hele fagbevegelsen.

De fleste bedrifter ser positivt på de ansattes initiativ til tariffavtale, og setter pris på medarbeidere som ønsker være med på å videreutvikle sin egen arbeidsplass. Orona er det eneste internasjonale heiskonsernet i Norge som ikke har tariffavtale.

Orona hevder de har en gyldig husavtale og at den løper videre, selv etter utløpsdatoen. HMF ønsker å innføre Heisoverenskomsten. 

Orona nektet å betale avtalt lønn

I oktober i fjor skrev Dagsavisen om ekteparet Johana Rodriguez og Fransisco Castillo som ikke fikk utbetalt lønnen de hadde krav på etter å ha jobbet for Orona. Ekteparet ba Heismontørenes Fagforening om hjelp, og fikk til slutt bedriften med å betale kravet. Les mer om saken hos FriFagbevegelse.

Heismontørklubben i Heis1 Trondheim har også krevd tariffavtale, uten å få gjennomslag. Denne bedriften eies av Orona.

HMF er en landsomfattende fagforening tilsluttet EL og IT Forbundet.

Mer om streiken

Les mer på HMFs nettsider

Støtteerklæringer sendes 

Heismontørenes Fagforeninga: foreninga@heis.no

EL og IT Forbundet: firmapost@elogit.no

Mottatte støtteerklæringer

Østfold Handel og Kontor, Fagforbundet Bergen, Fagforbundet Helse, sosial og velferd, journalistene i streik, Rørleggernes fagforening i Oslo, LO Namsos og Omegn, Fagforbundet i Trøndelag, Revolusjon IMT, Lokomotivpersonalets forening, ungdomsutvalget i Norsk Transportarbeiderforbund, bedriftsklubben Keafer Energy, ungdomsutvalget i Fagforbundet Buss og sporveisarebiderne, Norsk Journalistlag, LO Trondheim, klubben i Rønning Elektro AS

Vis din støtte til streiken

Del: