Landets beste innboforsikring

- innholdet kan være utdatert

Som medlem i EL & IT Forbundet og LO er du medeier i landets beste innboforsikring – LOfavør innboforsikring. Dette forsikringstilbudet eies av LO og forbundene, og forvaltes gjennom SpareBank1. I motsetning til mange konkurrerende forsikringsordninger har din hjemmeforsikring ingen øvre grense for hverken innbo eller løsøre i husstanden.

Veldig få av oss har den fulle og hele oversikt over hva vi har av eiendeler i hjemmet. Derfor kan et godt råd være at du en gang i året tar en gjennomgang av alle rom, også boder og kott, og setter opp en oversikt over alt innbo og løsøre. Det er lett å glemme alt man har når du skal liste opp innbo og løsøre ved et forsikringsoppgjør. Ta bilder og lag lister som du oppbevarer et annet sted enn i ditt hjem.

Gå inn på www.lofavor.no og les  mer om fordelene dine.