Lager ny eierskapsmelding

- innholdet kan være utdatert

Den oppdaterte meldinga legges fram for Stortinget så snart departementet og regjeringen er ferdig med arbeidet.
Link til gjeldende eierskapsmelding.