Lærekontrakter elektro øker

Publisert: 10.09.15

– innholdet kan være utdatert

37 prosent av søkerne har fått godkjent lærekontrakt

Av de 24 400 søkerne til læreplass har 9 000 fått godkjent lærekontrakt per 1. september. 8 100 har fått lærekontrakt tilsvarende primærønsket sitt, mens 900 har fått læreplass i et annet lærefag enn førsteønsket.
Størst andel søkere har fått godkjent lærekontrakt i Oslo

Det er stor forskjell mellom fylkene i andel godkjente lærekontrakter. I Oslo har 55 prosent av søkerne godkjent lærekontrakt, mens 22 prosent har fått godkjent lærekontrakt i Buskerud.

Størst økning innen elektrofag

Fra september 2014 til 2015 har det vært en økning eller stabilt antall godkjente lærekontrakter innen alle utdanningsprogrammer unntatt teknikk og industriell produksjon. Størst økning har det vært i elektrofag som har økt med 240 lærekontrakter. Nedgangen i teknikk og industriell produksjon er på 135 lærekontrakter, melder Utdanningsdirektoratet.

Flest innen privat sektor

74 prosent av de godkjente lærekontraktene er tegnet i privat sektor. Denne prosentandelen varierer fra 51 i Aust-Agder til 85 i Troms. 19 prosent av kontraktene tegnes i kommunal/fylkeskommunal sektor, 4 prosent i statlig sektor og 3 prosent har ukjent sektortilhørighet. Innenfor alle sektorene er det relativt store variasjoner mellom fylkene.

Les mer på Utanningsdirektoratets web.

Relevante artikler

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.