Kvinner i front

- innholdet kan være utdatert

Tilbakemeldingene er at det er ønskelig med en enda større konferansearena, slik at flere skal få lov å delta på dette de kommende årene. I år sto det flere viktige ting på agendaen. Ved siden av kurs i hvordan løse konflikter på arbeidsplassen, var det satt av tid til å diskutere kapitlet om likestilling i EL & ITs handlingsplan i denne landsmøteperioden.
Å ha en handlingsplan hvor dette er innlemmet er vel og bra, men det hjelper ikke stort hvis diskriktene rundt om i landet ikke gjør nok for å tilrettelegge for at kvinners posisjon i forbundet styrkes.

Fokus


Alle deltakerne på kvinnekonferansen er enige i at det er flott at EL & IT har likestilling og kvinners posisjon i forbundet så høyt på agendaen. I handlingsprogrammet står det svart på hvitt at «EL & IT Forbundet har som mål å etablere egne kvinnenettverk og arrangerer særegen skolering av kvinnelige medlemmer og tillitsvalgte etter behov».
EL & IT sentralt kan ikke klare dette uten engasjement i distriktene. Leder for forhandlingsavdelingen, Monica Derbakk, mener at en av de viktigste jobbene for å nå målsetningen i handlingsprogrammet er å belyse viktigheten av å jobbe lokalt for likestilling i distriktene.
– Det viktige blir å få en oversikt over om distriktene har fokus på de kvinnelige medlemmene til forbundet, samt bruker de pengene som forbundet gir til dette arbeidet slik som det skal, slår Derbakk fast. Når det er sagt er avdelingslederen klar på at kvinnene som var på konferansen også nå stiller noen krav til hva som skal stå i denne handlingsplanen.
– Det nytter ikke at vi møtes igjen til neste år og vi tar opp de samme tingene på ny, sier Monica Derbakk til Nettverk.
Les hele artikkelen på Nettverks hjemmeside.