Kvinnekonferanse i september

Publisert: 13.07.10

– innholdet kan være utdatert

Forbundet fikk svært positive tilbakemeldinger fra deltakerne som var kvinnekonferansen i desember 2009, og ønsker derfor å følge opp med en ny samling for den kvinnelige andelen av forbundets medlemmer i september.

Om du er fersk som medlem, ny tillitsvalgt, ung eller voksen spiller ingen rolle. Vi vil gjerne ha deg med på to spennende og forhåpentligvis lærerike dager Olavsgaard hotell utenfor Oslo.

Litt om innholdet i temaene vi skal igjennom i løpet av disse to dagene:

De 5 hersketeknikker

Hersketeknikker utøves hovedsakelig med viten og vilje, men kan i visse tilfeller også utføres ubevisst. Hersketeknikker kan handle om maktforholdet mellom kvinner og menn, men det må anerkjennes at det utøves også i andre sosiale relasjoner. Det skjer mellom lærer og elev, i nettverksbygging, over alt i samfunnet. Å gi hersketeknikkene et navn er å gjøre dem synlige og dermed nøytralisere virkningen av dem.

Tale og debatteknikk

Hvorfor skal jeg si noe?

Å mestre å snakke til en forsamling gir trygghet, større selvtillitt og personlig velvær. Det kan være anledninger der andre forventer at du skal si noe på foreldremøte eller sammenkomst på jobb, eller i fagforeninger. Hvem kan argumentere for deg på planleggingsmøte på jobb eller i fotballklubben? Hvem vil stille dine spørsmål, om du ikke gjør det selv?

Historie og ideologi

Fagbevegelsen har vært en avgjørende kraft i striden for sosial og økonomisk utjevning og demokratisering av samfunnet. Dette gjelder både den politiske demokratiseringen, og det gjelder det en kan kalle en økonomisk og sosial demokratisering.

Hva er fagbevegelsens historie og hvilken ideologi er den tuftet på? Hvorfor er det så viktig for fagbevegelsen å hindre privatisering av velferdsgoder? Bør egentlig fagbevegelsen bry seg med politikk?

Å kjenne til fagbevegelsens historie og ideologi er viktig for å forstå nåtiden, og for å bidra til å bygge fremtiden.

Likestillingsminister Audun Lysbakken kommer. Kommer du?

Påmelding til christine.bar@elogit.no innen 20. august 2010.

Forbundet dekker tapt arbeidsfortjeneste, reise og opphold.

Relevante artikler

Etter tre dager med forhandlinger ble EL og IT Forbundet og Fornybar Norge enige.
Kl. 1800. torsdag 23. mai brøt EL og IT Forbundet forhandlingene med Abelia om IKT-overenskomsten.
Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.