Kvinnehelsedagene 2012

- innholdet kan være utdatert

Kvinnehelsedagene holdes 23. og 24. mars i Oslo. På programmet står inspirerende og viktige foredrag, stands og aktiviteter.
Første dag er en fag- og forskningspolitisk dag, og arrangeres i samarbeid med Norges forskningsråd og Nasjonalt Kompetansesenter for kvinnehelse, Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus HF.
Påmeldingsfrist til denne dagen er 13. mars.
Dag to er en åpen publikumsdag om kvinnehelse og kvinneliv. Her er det åpent for alle å komme innom.
Les mer om kvinnehelsedagene her.