Kurs om skift og turnus

Publisert: 17.12.14

– innholdet kan være utdatert

For begge kursene er følgende tema:
  • Medbestemmelse, lov- og avtaleverk
  • Helsemessige og sosiale konsekvenser
  • Råd og tips knyttet til oppsett av arbeidsplaner
  • Dispensasjoner og krav til skriftlige avtaler

 

Rettigheter Spekter

Kurset gir rett til permisjon, jf. Hovedavtalen i Spekter, § 26 (ansatte), og § 52 (tillitsvalgte).

Rettigheter staten

Kurset gir rett til permisjon, jf. Hovedavtalen i Staten, § 34.

Felles rettigheter

For begge områder dekker LO Stat reisekostnader, opphold og utgifter til eventuelt barnepass etter gjeldende satser.

 Frist og påmelding

Søknadsfrist: 9. januar 2015.

Påmelding skjer til LO Stat, Møllergata 10, 0179 Oslo, eller på www.lostat.no

Relevante artikler

Energikommisjonens rapport er en marsjordre til politikerne: Mer kraft, mer nett og mer energieffektivisering, så raskt som mulig.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.