Kurs om Midtøsten

Publisert: 11.08.11

– innholdet kan være utdatert

Med utgangspunkt i det folkelige opprøret som vi har vært vitne til det siste halvåret, fra Nordafrika i vest til Iran i øst, vil kurset forsøke å sette hendelsene i sammenheng med problemstillinger knyttet til Midtøstenkonflikten generelt. Kurset gir dermed deltakerne anledning til en dypere forståelse av aktuelle internasjonale begivenheter.

Blant problemstillingene som tas opp:

Hvem er aktørene?
Hva er det konfliktene dreier seg om?
Har fagbevegelsen en rolle?

Innholdet går langs tre dimensjoner:

Den sosiale dimensjon: Klasseskiller, levekåe
Verdidimensjonen: Religion, fundamentalisme
Den økonomiske dimensjonen: Ressurskontroll – olje, jord og vann

Kurset retter seg i første rekke mot tillitsvalgte i fagbevegelsen

Kurset holdes på Sørmarka fra 24. til 28. oktober 2011. Søknadsfristen er 10. september.

Les mer på aof.no.

Relevante artikler

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.
Med et solide ja-flertallet i Energiavtale 1-uravstemningen er EL og ITs sentrale tariffoppgjør ferdig. – En stor takk til alle tillitsvalgte og medlemmer, skriver Bjørn Fornes i denne hilsenen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.