Kurs i pedagogikk

- innholdet kan være utdatert

Hvordan skjer læring og hvordan skapes kunnskap?
Har du noen gang stoppet opp og sett på hvordan du selv jobber eller hvordan du fungerer i samhandling med andre mennesker?
På dette kurset settes det lys på kursvirksomheten vår og våre roller som veiledere.
Det skal arbeides med følgende spørsmål: