Kurs i forvaltnings-politikk

- innholdet kan være utdatert

Kurset er for medlemmer i LO Stat.
Deltakere som tidligere har tatt eksamen i Forvaltningspolitikk I og / eller II får tilbud om å søke på kurs III i samme studiet, som heter ” Organisasjon, demokrati og innovasjon” (ODIN).
Kurset er fordelt på seks samlinger, samt jobbing på nettet og gruppearbeid. Studiet avsluttes med hjemmeeksamen. Frist for innlevering av hjemmeeksamen er 24. mai (utlevering 17. april).
Søknadsfristen er 20. mai.
For påmelding om mer informasjon se lostat.no.