Kronikk om sykefravær fra Bravida-tillitsvalgte

- innholdet kan være utdatert

Avtalen om inkluderende arbeidsliv er bare tull, ifølge Bravidas ledelse. Vi som er ansatte og tillitsvalgte i Bravida har en annen oppfatning av både virkeligheten og årsakssammenhengene, enn våre direktører, skriver tre tilliltsvalgte i kronikken.
Bravida Norges direktører lar seg inspirere av det svenske arbeidslivet. Høy arbeidsledighet skremmer visst ikke. Det norske arbeidslivet, som også sysselsetter en stor del av de som ikke lenger får jobb i Sverige, må nå se på svenske løsninger for å få bukt med et sykefravær som har vært relativt stabilt de siste 40 årene.
Les hele kronikken, som sto på trykk i Klassekamepen 26. juni.