Kritisk til regjeringens likestillingspolitikk

Publisert: 22.11.13

– innholdet kan være utdatert

Stortingsmelding 44 viste at det fortsatt gjenstår store utfordringer på likestillingsområdet i Norge og den pekte på flere tiltak.

– Nå må fagbevegelsen og kvinnebevegelsen finne sammen og mobilisere – både for å forsvare rettigheter og vinne nye, mener avdelingsleder Monica Derbakk og forbundssekretærene Hjørdis Henriksen og Reidunn Wahl.

Kjønnsdelt utdanning og arbeidsliv

Monica Derbakk påpeker at det innen yrkesfag er flere av utdanningsløpene svært kjønnsdelte. Resultatet er et kjønnsdelt arbeidsliv. EL & IT Forbundet har deltatt i samarbeidsprosjektet ”Jenter i Bil & Elektro” og at erfaringene derfra har overføringsverdi til andre fag og bransjer. Tiltak fra myndighetene er imidlertid helt nødvendig for å nå målet om jevnere kjønnsbalanse i utdannings- og yrkesvalg.

– Arbeidslivet er ikke godt nok tilpasset kvinner. Det ser vi ved at 40 prosent av sysselsatte kvinner arbeider deltid, med de store konsekvenser det får for økonomiske selvforsørgelse og pensjon, sier Wahl og mener videre at trepartssamarbeid er viktig for å fremme likestilling i arbeidslivet.

EL & IT Forbundet krever at regjeringen blir en pådriver og ikke en bremsekloss i denne sammenhengen, understreker de tre.

Mange kvinner trakasseres

Det er også innen mange andre alvorlige områder hvor kvinner merker holdninger og forskjellsbehandling. Seksuell trakassering er et omfattende samfunnsproblem og går ut over kvinners helse.

– De nye formene som trakasseringen tar gjennom digitale medier rammer særlig unge kvinner. Det er helt nødvendig med en mer systematisk innsats mot alle former for seksuell trakassering, sier forbundssekretær Hjørdis Henriksen.

Kvinnekamp er også klassekamp

Og der hvor politikken utformes er det ubalanse mellom kjønnene. Partipolitikken er langt fra kjønnslikestilt. EL & IT Forbundet mener 40 prosent representasjon av begge kjønn på valglistene må lovfestes. Forholdene må legges til rette slik at folk med ulik klassebakgrunn og ulike familiekonstellasjoner kan bli aktive i lokaldemokratiet.

– Når vi ser hele bildet, inkludert en del vedtak H-/Frp-regjeringen har tatt, så tegnes et bilde av en regjering som skrur utviklingen tilbake for kvinner i Norge, sier Derbakk, Henriksen og Wahl og viser blant annet til retten som leger har fått til å reserve seg mot henvise kvinner til abort.

Relevante artikler

Dersom meklingen mellom EL og IT Forbundet og NHO Elektro ikke fører fram skal det streikes i disse bedriftene.
Onsdag 22. mai startet forhandlingene mellom EL og IT Forbundet og Fornybar Norge i Næringslivets Hus i Oslo.
22. og 23. mai avholdes forhandlinger på IKT-overenskomsten mellom EL og IT Forbundet og Abelia.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.