Kritisk til regjeringenes innsats

- innholdet kan være utdatert

Labour 20 (L20) består av tillitsvalgte som representerer fagforeninger i G20-landene. De valgte representantene skal ivareta arbeidernes interesser.
Undersøkelsen ble offentliggjort av L20 i forbindelse med det første felles møte for L20 og arbeids- og finansministrene i G20-landene i Moskva 17. og 18. juli.

Undersøkelsen viser:
Bekymret for ungdommen


Sharan Burrow, generalsekretær i ITUC (den internasjonale faglige samorganisasjon), sier at økende arbeidsløshet, spesielt de mange arbeidsledige unge, og mangel av jobber, er de viktigste utfordringene som arbeids- og finansministrene i G20-landene må ta stilling til.
L20 oppfordrer G20-ministrene til å sette i gang arbeidet med å hindre den økende globale arbeidsløsheten. Den er beregnet til å øke til over 200 millioner mennesker. Nær 75 millioner under 25 år er arbeidsløse.

Fokus på jobber, ikke finanssektoren


Arbeidsledighet og store ulikheter ødelegger økonomien og samfunnet. Arbeid og inntekt er den viktigste metoden for å fremme handel, vekst og utvikling.
– Å investere en milliard euro i infrastruktur – mindre enn halvparten av de offentlige penger som er gitt til bankene, ifølge beregninger for Europa og USA, – vil skape anstendige arbeidsplasser. Det er mennesker i arbeid som vil gjenopprette vekst, tillit og redusere ulikheter, sier ITUC-leder Sharan Burrow.

Kollektive lønnsforhandlinger


ITUC mener arbeid, kollektive lønnsforhandlinger, ei lønn som folk kan leve av, sosial trygghet og viktige tjenester er kjerneelementene for å redusere ulikheter og arbeidsledighet.

Den globale undersøkelsen viser også at:
L20-lederne står også opp for klimatiltak, en jevn økende skattlegging, slutt på angrepene på kollektive forhandlinger og et universelt nivå for sosial trygghet.
Lenke til ITUC-sak
Lenke til L20-møte