Kritisk til regjeringenes innsats

Publisert: 18.07.13

– innholdet kan være utdatert

Labour 20 (L20) består av tillitsvalgte som representerer fagforeninger i G20-landene. De valgte representantene skal ivareta arbeidernes interesser.

Undersøkelsen ble offentliggjort av L20 i forbindelse med det første felles møte for L20 og arbeids- og finansministrene i G20-landene i Moskva 17. og 18. juli.

Undersøkelsen viser:
  • 80 prosent av velgerne sier at deres regjeringer ikke har gjort nok for å takle arbeidsledigheten i egne land.
  • Bare 13 prosent av velgerne mener regjeringen har fokus på interessene til arbeidere og deres familier.
Bekymret for ungdommen

Sharan Burrow, generalsekretær i ITUC (den internasjonale faglige samorganisasjon), sier at økende arbeidsløshet, spesielt de mange arbeidsledige unge, og mangel av jobber, er de viktigste utfordringene som arbeids- og finansministrene i G20-landene må ta stilling til.

L20 oppfordrer G20-ministrene til å sette i gang arbeidet med å hindre den økende globale arbeidsløsheten. Den er beregnet til å øke til over 200 millioner mennesker. Nær 75 millioner under 25 år er arbeidsløse.

Fokus på jobber, ikke finanssektoren

Arbeidsledighet og store ulikheter ødelegger økonomien og samfunnet. Arbeid og inntekt er den viktigste metoden for å fremme handel, vekst og utvikling.

– Å investere en milliard euro i infrastruktur – mindre enn halvparten av de offentlige penger som er gitt til bankene, ifølge beregninger for Europa og USA, – vil skape anstendige arbeidsplasser. Det er mennesker i arbeid som vil gjenopprette vekst, tillit og redusere ulikheter, sier ITUC-leder Sharan Burrow.

Kollektive lønnsforhandlinger

ITUC mener arbeid, kollektive lønnsforhandlinger, ei lønn som folk kan leve av, sosial trygghet og viktige tjenester er kjerneelementene for å redusere ulikheter og arbeidsledighet.

Den globale undersøkelsen viser også at:
  • 64 prosent synes ikke dagens lover beskytter arbeidernes jobbsikkerhet.
  • 68 prosent av folk støtter en minstelønn
  • 91 prosent av folk støtter retten til å organisere seg.

L20-lederne står også opp for klimatiltak, en jevn økende skattlegging, slutt på angrepene på kollektive forhandlinger og et universelt nivå for sosial trygghet.

Lenke til ITUC-sak

Lenke til L20-møte

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.