Kritisk til langturnus

Publisert: 16.05.11

– innholdet kan være utdatert

Direktør Ingerid Finboe Svendsen er skeptisk til det som mange har begynt å kalle “ønsketurnus”. En variant av turnus hvor arbeidstakere setter opp sine ønsker om arbeidstid og et datasystem lager turnusen.

– Selv om arbeidsgiver og arbeidstaker er enige, kan slike turnuser være uheldig for helsa. Arbeidstaker kan tåle det i dag, tåle det i morgen og og noen år, men det er ikke sikkert at de klarer det om fem eller ti år. Derfor er vårt ansvar å si fra om dette, sier Finboe Svendsen til LO Aktuelt.

Det finnes mye forskning som viser at det er skadelig med mye nattarbeid. Den samme faren ligger i lange arbeidsøkter.

Dessuten mener hun at dagens Arbeidsmiljølov er fleksibel nok. Men hun vet at mange synes regelverket er komplisert.

Les hele intervjuet i LO Aktuelt.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
Etter mekling er EL og IT Forbundet og NHO enige i forhandlingene på Telenoroverenskomsten.
– Forhandlingsviljen må økes betraktelig om dette ikke skal ende i konflikt.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.