Krisen rammet Danmark hardt

Publisert: 15.08.13

– innholdet kan være utdatert

Det kommer fram i et nytt samfunnsnotat fra LO. Både den aktuelle situasjonen og endringene er påvirket av en kombinasjon av næringsstrukturen i det enkelte land og den politikk som har vært ført i det siste.

Penger som mottiltak

Landene har i ulik grad motvirket nedgangstidene med større statlig pengebruk.

Landene i Norden har hatt bedre utgangspunkt for en slik politikk enn mange andre europeiske land. Norge har hatt en særstilling når det gjelder statens økonomiske soliditet, men alle de nordiske land er preget av sterkere statsfinanser enn i de fleste andre land.

I notatet finner du følgende:
    1. Arbeidsløsheten stabil på et høyere nivå
    2. Ungdom særlig utsatt i dårlige tider
    3. Fagorganisering og LOs andel
    4. Litt om enkeltlands økonomi og politikk

 

Her kan du lese hele samfunnsnotatet.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.