Krisen fører til utvandring

Publisert: 09.02.12

– innholdet kan være utdatert

Landet alle snakker om når de hører ordet ungdomsledighet er Spania. Nå er 51.4 prosent av all ungdom mellom 16 og 24 år uten arbeid. Av de som nå befinner seg i mindretall og som har arbeid må 60 prosent ta til takke med lav lønn og liten jobbtrygghet.

I 2011 utvandret 50 000 fra Spania og Portugal. Her er også arbeidsledigheten generelt på over 20 prosent og i enkelte regioner enda høyere. Også i Hellas flykter ungdommen fra en håpløs tilværelse. De sikter seg først og fremst inn på det tyske arbeidsmarkedet.

Les mer på lo.no.

Relevante artikler

Regjeringen foreslår å doble de statlige tilskuddene til Fair Play Bygg i revidert nasjonalbudsjett.
Etter mekling er EL og IT Forbundet og NHO enige i forhandlingene på Telenoroverenskomsten.
– Forhandlingsviljen må økes betraktelig om dette ikke skal ende i konflikt.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.