Krisa størst virkning for bygg og anlegg

Publisert: 09.08.12

– innholdet kan være utdatert

Med en unik økonomisk kapasitet til å håndtere lavkonjunktur, har lønnsutviklingen under finanskrisen vært annerledes i Norge sammenlignet med de fleste andre land.

Det kan sees fra den gjennomsnittlige årlige nominelle og reelle lønnsveksten for norske ansatte, som for perioden 2006-2010 lå på henholdsvis 4,7 prosent og 2,5 prosent, skriver Stami.no.

Det mest brukte tiltak i Norge under finanskrisen var

  • mulighet for opplæring for å sikre de ansatte videre arbeid
  • flere tiltak spesielt rettet mot sårbare grupper

Trendene for lønnsforskjeller mellom grupper og kjønn indikerer at politikken har vært effektiv.

NOA

Informasjonen er basert på en rapport fra Nasjonal Overvåking av Arbeidsmiljø- og helse (NOA).

Nasjonal Overvåking av Arbeidsmiljø- og helse (NOA) ved Statens arbeidsmiljøinstitutt ivaretar rollen som nasjonal korrespondent for European Working Conditions Observatory (EWCO) og rapporterer informasjonsoppdateringer til Eurofund.

NOAs  arbeid og rapporter for tilstanden i Norge er nylig publisert på Eurofounds sider.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.