Krisa størst virkning for bygg og anlegg

Publisert: 09.08.12

– innholdet kan være utdatert

Med en unik økonomisk kapasitet til å håndtere lavkonjunktur, har lønnsutviklingen under finanskrisen vært annerledes i Norge sammenlignet med de fleste andre land.

Det kan sees fra den gjennomsnittlige årlige nominelle og reelle lønnsveksten for norske ansatte, som for perioden 2006-2010 lå på henholdsvis 4,7 prosent og 2,5 prosent, skriver Stami.no.

Det mest brukte tiltak i Norge under finanskrisen var

  • mulighet for opplæring for å sikre de ansatte videre arbeid
  • flere tiltak spesielt rettet mot sårbare grupper

Trendene for lønnsforskjeller mellom grupper og kjønn indikerer at politikken har vært effektiv.

NOA

Informasjonen er basert på en rapport fra Nasjonal Overvåking av Arbeidsmiljø- og helse (NOA).

Nasjonal Overvåking av Arbeidsmiljø- og helse (NOA) ved Statens arbeidsmiljøinstitutt ivaretar rollen som nasjonal korrespondent for European Working Conditions Observatory (EWCO) og rapporterer informasjonsoppdateringer til Eurofund.

NOAs  arbeid og rapporter for tilstanden i Norge er nylig publisert på Eurofounds sider.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.